Energibesparende løsninger med papiruld og papirisolering

Hulmursisolering gør huset nemmere at sælge
Alle huse skal energimærkes, når de skal sælges. Energimærkning viser klart og tydeligt hvor godt eller dårligt boligen er isoleret. Den viser, hvor stort varmeforbruget er, beregnet ud fra, hvor godt huset er isoleret. En velisoleret bolig vil selvfølgelig være nemmere at sælge end en dårligt isoleret.
 
Hulmursisolering er tjent ind på 1-3 år
Typisk vil varmetabet gennem en uisoleret ydervæg være på 60 – 180 kr. pr. m2 ydervæg. En typisk hulmursisolering vil dermed have tjent sig ind på 1 – 3 år afhængig af den valgte opvarmningsform.
 

 
”Vi er til for dem, der bestiller noget”


For tekniske data henvises til datablad - klik her (PDF)

I krybekældre anvendes der EPS granulat. EPS er genbrugsflamingo, der er granuleret. Det betyder, at det hæfter sammen, og for at skabe endnu mere stivhed kan dette granulat tilsættes lim ved ud/indblæsningen. Ring for nærmere information i forbindelse med forbehold ved radonsikring og vandrør i krybekældre.